het trauma

het trauma

kent iemand de procedures
voor een hersenoperatie
om mij te helpen vergeten

te vergeten waar ik zo aan tilde
trok aan ‘t zware lijf – van
des werelds grootste paard
dat al reeds gestorven was
eer ik eraan begon te trekken

de buitenwereld was beangstigend
en er zat niet één breuk in het plafond
‘t waren barsten die vlakken scheiden
gelijk de draagmuur vol scheuren
rafels geverfd behang

wie maakt mij ontwaakt
uit de verschrikkelijkste nachtmerries
en wie benadert me met respect
zonder telkens te hoeven vragen
of ik in een heel moeilijke periode zit

© Maularia Fist