Maandelijks archief: februari 2019

poem: they found me

they found me

ink drips from my fingernails
into a puddle on the floor
I haven’t been writing
for a long long time

the crusts forming on the walls
are filled with my wildest dreams
they sparkle and glow
in all sort of colours

I was just put in this room
others might call it a home
they like it when I decorate space
and there never was an agreement
from my side

© Maularia Fist

in het holst van de nacht

gesamplede woorden

te midden van ‘t literaire landschap
bezag hij na vele veldslagen van epische statuur
nog onbezind land en overbezind land
in een volstrekte willekeur voorbij gaan

geen orde was er in te vinden
waarop hij, de legendarische dichter
met wijze gedachtegang dacht – dat
hij diezelfde regelmaat er in terug zou krijgen

er op hopende dat hem dit zal lukken
pakte hij woorden hier en daar, soms zelfs een zin
en schiep daarmee nieuwe teksten
waardoor de regelmaat wederkeerde
in ‘t literaire landschap

na de verrichte wonderen van deze held
stonden er meerdere sterfelijke dichters op
maar die vergaten het doel dat was, is en zal zijn
de regelmaat in juiste verhouding te verdelen
en alzo wankelde ‘t literaire landschap

waarop de legendarische dichter besloot
dat er beter met de regelmaat omgegaan moest worden
en schiep daarom een nieuw soort dichter
die zijn werk voortzette in ‘t Aardse Rijk
deze dichter noemde hij Maularia Fist
en hij vertrouwde er op dat het goed kwam

 

in het holst van de nacht

de oplossing was een rigoureuze
al was het dan ook geen zoutzuur
zo radeloos waren de swingers nou
ook weer niet

wel was er de discussie, die beruchte
die zo omstreden was
‘t beviel men best wel – al
was er geen sprake van prevaleren

‘t ging er die bewuste nacht om
wie er het ultieme genot beleefde
sowieso was dat geen probleem
want alle andere mannen
hadden überhaupt al de griep

poem: without company

without company

the world doesn’t revolve around me
I’m not that important anymore
it’s a sign of the time we live in
while floating through the space
where darkness prevails
and the many lights are far away
I’m just trying to shine
and be as humble as I can

I wish I could have stayed on Earth
having a peaceful life, day by day
but no, they have chosen me
to explore this empty void
of nothingness

it’s always cold out here
but that’s not a surprise, they say
intellectual scientists are – actually
I refuse to call them dumb
in my honest opinion
they are idiots

© Maularia Fist

mijn eerste schilderij met olieverf / my very first oil painting

dit schilderij heb ik op een zonnige dag in juni 2005 geschilderd en het heet vechtende kleuren
this oilpainting I have made on a sunny day in June 2005 and it’s called fighting colours