Maandelijks archief: mei 2017

de wederkeer

gesamplede woorden

te midden van ‘t literaire landschap
bezag hij na vele veldslagen van epische statuur
nog onbezind land en overbezind land
in een volstrekte willekeur voorbij gaan

geen orde was er in te vinden
waarop hij, de legendarische dichter
met wijze gedachtegang dacht – dat
hij diezelfde regelmaat er in terug zou krijgen

er op hopende dat hem dit zal lukken
pakte hij woorden hier en daar, soms zelfs een zin
en schiep daarmee nieuwe teksten
waardoor de regelmaat wederkeerde
in ‘t literaire landschap

na de verrichte wonderen van deze held
stonden er meerdere sterfelijke dichters op
maar die vergaten het doel dat was, is en zal zijn
de regelmaat in juiste verhouding te verdelen
en alzo wankelde ‘t literaire landschap

waarop de legendarische dichter besloot
dat er beter met de regelmaat omgegaan moest worden
en schiep daarom een nieuw soort dichter
die zijn werk voortzette in ‘t Aardse Rijk
deze dichter noemde hij Maularia Fist
en hij vertrouwde er op dat het goed kwam

bewijs m ’n ongelijk

bewijs m ’n ongelijk

zeg me niet dat iets zo is
vooral als ’t een mening betreft
tenzij de feiten er niet om liegen
en ’t vastgelegd is op oor- of netvlies

en dan nog kom je met verdraaide versies
van wat er in je verhaal verteld wordt
en je gelooft er nog heilig in ook
dat is misschien nog wel ’t ergste

of is ’t zo verschrikkelijk dan
dat ik zo verdomd skeptisch ben
ik noem ’t eerder een vorm van nuchter
en verder ben ik bescheiden – maar
misvat die eigenschappen niet als schuchter
want niemand is hetzelfde van inhoud

© Maularia Fist

poem: only if you want to

only if you want to

it’s time to take a deep breath
of the kind you feel in your spine
to breathe or not to breathe
is a choice between life and death
and that’s not a simple one

my body is in shape
though I’d like to be fitter
could it be that I just hit it
or was his jackpot the big hitter
at least I’m not bitter – or sour

all I want for today is to be at peace
with myself and with others
and I have no use for resistance anymore
when there’s cake enough, when I have a piece
also take some if you want to
‘cause there’s more than enough

© Maularia Fist